pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaZdruženie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.
 

Pomôžte nám pomáhať

Darujte 2% z vašej dane 
Viac informácií TU
Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma
Viac informácií TU

Srdečne vám ďakujeme

 

Pomáhajú nám

 Vaše finančné dary

2% z vašej dane za predchádzajúci rok
 

Spolupracujeme

 

Rozkolísaná psychika

06.03.2023 12:04

Počas pandémie sme spozorovali u nášho syna Michala zhoršenie jeho správania, čo sa prejavovalo zvýšeným motorickým nepokojom, nervóznym, hlučným až agresívnym správaním. Negatívne začal reagovať na väčšie množstvo ľudí, ale hlavne na deti, ich krik ale aj bežný hovor. Spočiatku sme to pripisovali dlhej izolácii v domácom prostredí (kvôli pandemickým opatreniam a samozrejme aj našej prevencii, nevystavovať ho riziku nákazy).  Zvažovali sme aj možnosť, či to nemohol spôsobiť nový liek Fycompa, ktorý sme nasadili tesne pred pandémiou. Mysleli sme si, že navrátením Michala do kolektívu a k jeho pravidelným aktivitám po ukončení izolácie, sa jeho správanie upraví.

Naopak, jeho správanie sa neustále zhoršuje, agresivita sa prejavuje aj fyzickými útokmi voči nám rodičom, fyzickým nepokojom aj v nepredvídaných situáciách, bez zjavnej príčiny, kedy sa prejavuje trepotaním, húkaním, hádzaním o zem a zvýšenou sebastimuláciou vo forme hojdania sa na zemi v ľahu a zvukovaním či fučaním. V týchto stavoch nie je možné ho žiadnym spôsobom ukľudniť, pričom sa nám javí, akoby mal rozšírené zreničky a zabiehalo mu oko. Prestali ho tiež zaujímať veci, ktoré mal predtým rád (napr. pozorovanie áut na prechádzke, pozeranie rozprávky a pod.) a znásobili sa uňho prejavy už spomínanej sebastimulácie. Výrazne sa mu tiež zhoršil spánok, pričom sa budí s rovnakými nervóznymi až agresívnymi stavmi, kedy nereaguje na prihovorenie ani sa ho nemôžeme dotknúť, lebo ide ešte do väčšieho nepokoja.

Z chlapca, ktorý sa takmer vôbec neprejavoval nejako agresívne a problémovo a bolo možné s ním i napriek jeho ťažkej MR chodiť takmer všade (medzi ľudí, do obchodu, na návštevy, na liečenie, dovolenky či do reštaurácie), sa stal nervózny až agresívny chlapec, s ktorým je problém ísť aj na bežnú prechádzku.

Monika Klottonová

 

Aktuality

Michal v škole

04.05.2021 09:28
Michal mal minulý rok dvadsať rokov a chodí do posledného ročníka Praktickej školy na Dúbravskej ceste v Bratislave. Má rád školský kolektív a s obľubou pozoruje, čo sa okolo neho deje. Pred nástupom do tejto školy navštevoval Špeciálnu základnú školu na Žehrianskej ulici...

Pohybom k samostatnosti

09.12.2019 12:02
Nadácia Volkswagen Slovakia, nám poskytla finančný príspevok na projekt Pohybom k samostatnosti. Hipoterapiu sme absolvovali v združení Kôň ako Koníček v Petržalke a plávanie zas v združení Bocianiky na Patrónke.  Náš syn Michal má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
Tento rok sme boli s naším synom Michalom na liečení v Štátnom liečebnom ústave Marína, Kováčová. Liečenie podporila Nadácia SPP, ktorá nám poskytla finančný príspevok v grantovom programe OPORA 2019.  Náš syn má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
Občianske združenie Pre Michala, o.z., vzniká v čase, keď má náš najmladší syn Michal pätnásť rokov. Stal sa z neho už občan a má k tomu vystavené aj doklady. Tie si však nepodpísal, keďže je v plnej miere odkázaný na nás, ktorí sa o neho s láskou staráme. Príbeh...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015 Združenie Pre Michala, o.z., je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované pod číslom: VVS/1-900/90-47227 Stanovy občianskeho združenia Pre Michala,...
<< 1 | 2