pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaZdruženie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Pomôžte nám pomáhať

Darujte 2% z vašej dane 
Viac informácií TU
Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma
Viac informácií TU

Srdečne vám ďakujeme

Pomáhajú nám

 Vaše finančné dary

2% z vašej dane za predchádzajúci rok
 

Spolupracujeme

 

Pohybom k samostatnosti

09.12.2019 12:02

Nadácia Volkswagen Slovakia, nám poskytla finančný príspevok na projekt Pohybom k samostatnosti. Hipoterapiu sme absolvovali v združení Kôň ako Koníček v Petržalke a plávanie zas v združení Bocianiky na Patrónke. 

Náš syn Michal má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi, symptomatická epilepsia. Nerozpráva, nepoužíva ruky, chodí nekoordinovane a je plienkovaný. Potrebuje pomoc pri všetkých samoobslužných činnostiach. Pravidelná rehabilitácia je preňho nevyhnutná. Hipoterapia a plávanie rozširujú Michalovi možnosti pohybových aktivít, ktoré sú pre neho vysoko motivačné. Vedú ho k samoststnému pohybu a k spolupráci pri rehabilitácii. Odbúravajú patologické pohybové stereotypy, posilňujú svalstvo a zlepšujú chôdzu.

Hipoterapia

Hippoterapia, ako komplexná rehabilitačná metóda pôsobenia koňa na človeka, už pomohla mnohým handicapovaným deťom i dospelým pri zvládaní problémov a pri ich integrácii do spoločnosti. Z toho dôvodu chceme nášmu synovi Michalovi ešte vo väčšej miere umožniť terapeutický pobyt s koňom, pri ktorom okrem zlepšenia zdravotného a psychického stavu nachádza aj novú radosť zo života.

Atmosféra okolo koní pôsobí liečebne a čas strávený pri koňoch je zmysluplný. Jazda na koni uvoľňuje po fyzickej aj duševnej stránke. Prostredníctvom koňa cítime, že sme súčasťou prírody. 

Michal cíti jeho pohyb a udržiava na ňom rovnováhu. Spevňuje si tým svalstvo na chrbáte a má radosť z tohto pohybu.

Hipoterapia je podporná terapia, ktorá vytvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť. Pri jazdení na koni sa aktivizujú svaly, ktoré využívame pri samotnej chôdzi a tým dochádza k ich posilňovaniu. Uvoľňuje sa svalové napätie, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, zlepšuje sa koordinácia pohybov, rovnováha a pohybová symetria.

Michal okrem jazdenia aj hladká kone a rád ich šticuje za ich hrivy. Pri menšom Bubíkovi sa učí aj o starostlivosti o kone. Vodí ho pásť sa a česie ho. Pri tejto činnosti sa mu uvoľňujú svalové spazmy na rukách a trénuje si tak jemnú motoriku. 

Dôverne pozná areál a keď do neho vchádzame, tak žiari spokojnosťou. Je to pre neho pozitívny podnet a jazdecké zážitky mu ostávajú v pamäti. Jazdí na dvoch koňoch. Na Jackovi a Keskovi. Naučil sa spolupracovať pri nasadaní, správne sedieť a sám sa naprávať pri jazdení. Naučil sa tiež reagovať na zmenu pohybu či poklus.

Plávanie

Voda a plávanie sú pre Michala veľmi príťažlivé a od útleho detstva v ňom rozvíjame túto aktivitu. Okrem toho, že sa rád v nej člapká a pláva, tak ju aj pije, čo mu nevieme v žiadnom prípade zabrániť.

Individuálny nácvik plávania, rehabilitáciu vo vode a nácvik plaveckých zručností absolvuje v bazéne so skúseným trénerom fyzioterapeutom.

Rehabilitácia vo vode je zameraná na dýchacie cvičenia, nácvik rovnovážnej polohy a rotácie. Hry vo vode sú zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky.

Pohyb vo vode posilňuje u Michala svalstvo celého tela. Pri plávaní je nútený používať ruky k pohybu a koordinovať pohyby celého tela, aby sa udržal nad vodou.

Naučí sa tiež orientovať vo vode, pohybovať sa v nej a potápať, ako aj správne dýchať, či reagovať na podnety iných detí vo vode.

Zlepšenie pohybových zručností

Pri projekte Pohybom k samostatnosti sa Michalovi posilňuje chrbtové a brušné svalstvo, ktoré je potrebné pre správne držanie tela, zlepšenie chôdze a celkovej fyzickej kondície. Zlepšením pohybových zručností je zámerom zabezpečiť lepšiu spoluprácu pri bežných činnostiach spojených so starostlivosťou o Michala a tým zvýšiť jeho samostatnosť. Radosť a zvýšená motivácia k pohybu sú cieľom pre zmysluplné využívanie voľného času.

Monika Klottonová a Ernest Klotton

Aktuality

V rodine je vždy isté napätie, keď sa očakáva príchod dieťaťa na svet. Každý si praje, aby bolo jeho dieťa zdravé a aby sa krok po kroku vyvíjalo v šťastné dieťa. Aj my v rodine sme sa tešili na príchod nového dieťaťa. Počas pôrodu a po ňom nastali isté komplikácie, ktoré...

Rozkolísaná psychika

06.03.2023 12:04
Počas pandémie sme spozorovali u nášho syna Michala zhoršenie jeho správania, čo sa prejavovalo zvýšeným motorickým nepokojom, nervóznym, hlučným až agresívnym správaním. Negatívne začal reagovať na väčšie množstvo ľudí, ale hlavne na deti, ich krik ale aj bežný hovor. Spočiatku sme...
Keď bol náš Michal malým chlapcom, tak sa rád so mnou vozieval na bicykli v detskej sedačke. Najviac sa mu páčilo, keď sme išli dolu kopcom a v tej rýchlosti mu okolo  uší svišťalo. Vtedy aj on jasal od radosti. Odvtedy už prešlo mnoho rokov. Z dieťaťa vyrástol veľký chlap...

Plávanie po bubline

16.08.2022 14:46
Po pandémii sme opäť v bazéne. Žili sme spolu s našim Michalom v bubline, ktorá aj nás výrazne obmedzovala. Nemali sme však na výber. Michal trpí epileptickými záchvatmi a naša neurologická lekárka nám nedala odporúčanie na očkovanie vakcínou proti COVID-19. Z toho dôvodu...
Náš najmladší syn Michal má od útleho detstva epilepsiu. Pozorovali sme u neho krátke šklbnutia, ktoré má sem tam každý z nás. Niekedy sa zo spánku prebudíme myknutím. A náš Michal mal počas dňa niekoľko takýchto záchvatov. Bolo ich viac než je bežné u dojčiat. Upozorňovali sme...
Minulý rok sme boli nadšení prírodou v Demänovskej doline a tak sme sa toto leto vybrali na dovolenku do Hrabovskej doliny. Pobyt sme financovali z dvoch percent daní, ktoré boli poukázané na účet združenia Pre Michala. Aj týmto článkom ďakujeme všetkým tým, ktorí nám darovali svoje...
1 | 2 >>