pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaZdruženie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Pomôžte nám pomáhať

Darujte 2% z vašej dane 
Viac informácií TU
Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma
Viac informácií TU

Srdečne vám ďakujeme

Pomáhajú nám

 Vaše finančné dary

2% z vašej dane za predchádzajúci rok
 

Spolupracujeme

 

Miškove výlety

Kontakt

Občianske združenie
Pre Michala, o.z. IČO: 50042548
Novosvetská 1227/40 DIČ: 2120175915
811 04 Bratislava - Staré Mesto  
Slovakia  
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015 pod číslom: VVS/1-900/90-47227
 
Bankové spojenie:
Názov účtu: Pre Michala, o.z.
Banka: Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
IBAN : SK2783300000002900917497
SWIFT / BIC : FIOZSKBAXXX
 
Web: www.premichala.eu
Facebook: www.facebook.com/PREmichala
 
Štatutár:
  Ernest Klotton
mobil: +421 905 650 352
e-mail: ernest (zavináč) klotton (bodka) sk
 
Výkonný výbor:
predseda: Ernest Klotton
člen: Ing. Andrej Halenár
člen: Mgr. Monika Klottonová
 
Revízna komisia:
predseda: Mgr. Samuel Klotton
člen: PharmDr. Daniela Klottonová
člen: Mgr. Bartosz Wojnarowski
 
Najvyšším orgánom združenia Pre Michala, o.z., je Valné zhromaždenie, utvorené zo všetkých riadnych členov združenia.

 

Dokumenty združenia Pre Michala, o.z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015 Združenie Pre Michala, o.z., je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované pod číslom: VVS/1-900/90-47227 Stanovy občianskeho združenia Pre Michala, o.z. ...
Program ustanovujúceho Valného zhromaždenia združenia Pre Michala, o.z. Otvorenie ustanovujúceho Valného zhromaždenia, oboznámenie so Stanovami Občianskeho združenia  Pre Michala, o. z. (ďalej len OZ) Utvorenie Valného zhromaždenia OZ Sídlo OZ Voľba členov do orgánov OZ: výkonného výboru,...
Pomoc a podpora zdravia a telesnej kultúry handicapovaných detí a dospelých. So zdravotným znevýhodnením a s mentálnym postihnutím. S autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Poskytnúť rodičom handicapovaných detí sociálnu pomoc, ako aj pomôcť im získavať...
Program z Valného zhromaždenia združenia Pre Michala, o.z. Voľba členov do orgánov OZ: výkonného výboru, štatutárnych orgánov a revíznej komisie Zápisnica z Valného združenia občianskeho združenia Pre Michala, o.z., zo dňa 23.10.2020   TU   

Môžete nám pomôcť pomáhať týmito spôsobmi

  • finančným darom TU,
  • sponzorským príspevkom TU,
  • 2 % z vašej dane TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať