pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaČinnosť združenia spočíva najmä v charitatívnej činnosti, v podpore sociálne slabších rodín, v podpore zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Podpora pre Michala

Do vytvorenia Denného centra je združenie zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Pomôžte nám pomáhať

Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma

Nastavte si vo vašej banke trvalý príkaz a vami vybratú sumu posielajte na účet:

Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
Názov účtu Pre Michala, o.z.
IBAN SK2783300000002900917497
SWIFT FIOZSKBAXXX

 

Ďakujeme

Založenie združenia Pre Michala, o.z.

11.12.2015 21:26

Občianske združenie Pre Michala, o.z., vzniká v čase, keď má náš najmladší syn Michal pätnásť rokov. Stal sa z neho už občan a má k tomu vystavené aj doklady. Tie si však nepodpísal, keďže je v plnej miere odkázaný na nás, ktorí sa o neho s láskou staráme. Príbeh nášho syna si môžete prečítať  TU

Zdanlivo je toto združenie založené pre nášho syna Michala. Áno, je aj pre Michala, ale aj pre iné deti, mládež a občanov zdravotne postihnutých.

Moja manželka Monika pracuje v Špeciálnej základnej škole, ktorá je určená pre žiakov s ľahkým, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím.

Sú rodiny, ktoré majú len takéto deti a to nie len jedno, ale hneď aj dve. Z osobnej skúsenosti v našej rodine vieme, ako sa takýmto rodinám žije.

Keď sa vám narodí dieťa s akýmkoľvek postihnutím, tak jeho rodičia obyčajne vynakladajú všetku svoju silu, aby svoje milované dieťa vyliečili. Je to dlhá cesta, ktorá najčastejšie nemá konca.

Napriek tomu sa rodičia snažia zo všetkých svojich síl, aby ich dieťa malo v rámci svojich možností, čo najzmyselnejší život a aby ho prežilo v šťastí a láske.

Takýto život má veľa úskalí. Deti s postihnutím bývajú náchylnejšie na iné bežné choroby a tak sa zvyčajne o dieťa stará jeden z rodičov. To znamená, že finančný príjem takýchto rodín je oveľa menší, ako bežnej rodiny.

Pri tom náklady na obyčajné výdavky v takejto rodine bývajú oveľa vyššie a to hlavne z toho dôvodu, že dieťa potrebuje zvýšenú zdravotnú starostlivosť. A ešte k tomu podstupuje rôzne rehabilitačné cvičenia a liečbu v špeciálnych liečebných domoch.

Písať a rozprávať by sa o tom dalo veľmi, ale veľmi dlho a to nehovorím o tých rodinách, kde obyčajne manžel opúšťa svoju rodinu a svoje postihnuté dieťa necháva v plnej miere na starostlivosť svojej manželky.

Z toho dôvodu sme spolu s mojou rodinou založili toto združenie, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Pomôžte nám prosím pomáhať a my a aj rodiny, ktorým pomôžeme vám budeme vďační.

Ernest Klotton I za tím združenia Pre Michala, o.z. I 11.12.2015