pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaČinnosť združenia spočíva najmä v charitatívnej činnosti, v podpore sociálne slabších rodín, v podpore zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Pomôžte nám pomáhať

Nastavte si vo vašej banke trvalý príkaz a vami vybratú sumu posielajte na účet:

Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
Názov účtu Pre Michala, o.z.
IBAN SK2783300000002900917497
SWIFT FIOZSKBAXXX

 

Venujte 5 € mesačne

Ďakujeme

Registrácia združenia Pre Michala, o.z.

11.12.2015 20:07
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015
  • Združenie Pre Michala, o.z., je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované pod číslom: VVS/1-900/90-47227
  • Stanovy občianskeho združenia Pre Michala, o.z.  TU
  • Evidencia občianskych združení TU