pomôžte nám pomáhať

Pre Michala, o.z., Bratislava, SlovakiaČinnosť združenia spočíva najmä v charitatívnej činnosti, v podpore sociálne slabších rodín, v podpore zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Pomôžte nám pomáhať

Nastavte si vo vašej banke trvalý príkaz a vami vybratú sumu posielajte na účet:

Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
Názov účtu Pre Michala, o.z.
IBAN SK2783300000002900917497
SWIFT FIOZSKBAXXX

Ďakujeme

Venujte 5 € mesačne

Darujte 2% z dane TU

Príbehy

Mnohí pokladajú epilepsiu za zvládnuteľnú a to dokonca aj neurológovia. Áno, vo väčšine prípadov je tomu tak, a pokiaľ sa včas nasadí správna liečba, tak môžu byť epileptické záchvaty pod kontrolou a človek sa s ňou naučí žiť. Menej sa však rozpráva...

Miškove prechádzky

Pre Michala

Občianske združenie Pre Michala, o.z., vzniká v čase, keď má náš najmladší syn Michal pätnásť rokov. Stal sa z neho už občan a má k tomu vystavené aj doklady. Tie si však nepodpísal, keďže je v plnej miere odkázaný na nás, ktorí sa o neho s láskou staráme. Príbeh nášho syna si môžete prečítať  TU

Zdanlivo je toto združenie založené pre nášho syna Michala. Áno, je aj pre Michala, ale aj pre iné deti, mládež a občanov zdravotne postihnutých.

Moja manželka Monika pracuje v Špeciálnej základnej škole, ktorá je určená pre žiakov s ľahkým, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím.

Sú rodiny, ktoré majú len takéto deti a to nie len jedno, ale hneď aj dve. Z osobnej skúsenosti v našej rodine vieme, ako sa takýmto rodinám žije.

Keď sa vám narodí dieťa s akýmkoľvek postihnutím, tak jeho rodičia obyčajne vynakladajú všetku svoju silu, aby svoje milované dieťa vyliečili. Je to dlhá cesta, ktorá najčastejšie nemá konca.

Napriek tomu sa rodičia snažia zo všetkých svojich síl, aby ich dieťa malo v rámci svojich možností, čo najzmyselnejší život a aby ho prežilo v šťastí a láske.

Takýto život má veľa úskalí. Deti s postihnutím bývajú náchylnejšie na iné bežné choroby a tak sa zvyčajne o dieťa stará jeden z rodičov. To znamená, že finančný príjem takýchto rodín je oveľa menší, ako bežnej rodiny.

Pri tom náklady na obyčajné výdavky v takejto rodine bývajú oveľa vyššie a to hlavne z toho dôvodu, že dieťa potrebuje zvýšenú zdravotnú starostlivosť. A ešte k tomu podstupuje rôzne rehabilitačné cvičenia a liečbu v špeciálnych liečebných domoch.

Písať a rozprávať by sa o tom dalo veľmi, ale veľmi dlho a to nehovorím o tých rodinách, kde obyčajne manžel opúšťa svoju rodinu a svoje postihnuté dieťa necháva v plnej miere na starostlivosť svojej manželky.

Z toho dôvodu sme spolu s mojou rodinou založili toto združenie, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Pomôžte nám prosím pomáhať a my a aj rodiny, ktorým pomôžeme vám budeme vďační.

Ernest Klotton I za tím združenia Pre Michala, o.z. I 11.12.2015

 

Ciele združenia

Pomoc a podpora zdravia a telesnej kultúry handicapovaných detí a dospelých. So zdravotným znevýhodnením a s mentálnym postihnutím. S autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

Poskytnúť rodičom handicapovaných detí sociálnu pomoc, ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností združenia.

Poslaním združenia Pre Michala, o.z.  je pomáhať rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodu ochorenia ich dieťaťa.

 

Pomôžte nám pomáhať

Môžete nám pomôcť pomáhať týmito spôsobmi

  • finančným darom TU,
  • sponzorským príspevkom TU,
  • 2 % z vašej dane TU.
 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať